Communicatie met ‘gene zijde’… (Hoe) bestaat het?

Dit is nou zo’n onderwerp waarover boeken vol zijn geschreven, duizenden filmpjes en websites vindbaar zijn en waarover de meningen uiteenlopen van “klinkklare nonsens” tot “100% de waarheid”. Als ik als schrijver dezes louter afga op mijn eigen persoonlijke ervaringen – en u als lezer van mij aan zou willen nemen dat ik verre van goedgelovig en zeer kritisch ben – dan hoor ik zeker aan die zijde van diegenen die de tekenen als realistisch en als werkelijkheid zien.
Ik zal u niet verder vermoeien met mijn waarheid maar u verder laten kennismaken met wat daarover zoal gepubliceerd is. Het is aan u als lezer (en/of kijker) om er uw eigen waarheid in te vinden. Wat echter wel zo is, maar dat ligt meer op het terrein van hoe selectieve perceptie werkt in onze hersenen: je moet het wel willen zien en er dus open voor staan om het ook te kunnen zien. Voor diegenen die niet exact weten wat ‘selectieve perceptie’ is, helpt wellicht het voorbeeld dat je een groep marketing deskundigen en een groep caféhouders exact dezelfde wandeling laat maken door Amsterdam. Als ze terug zijn en verslag doen van hun wandeling lijkt het alsof het twee compleet verschillende wandelingen waren.

Tekenen  in de media Een van de vele bekende talkshows in de Verenigde Staten is die van Dr Mehmet Oz. Dr Oz maakt als sinds 2009 talkshows op het gebied van gezondheid, wellness en medische vraagstukken en werd destijds gelanceerd als spin-off van de Oprah Winfrey shows. Het onderstaande fragment is uit zijn show van 30 januari 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=13rFBDYATSA

Het bekende medium Laura Lynn Jackson publiceerde in 2019 haar boek “Signs, the secret language of the universe” (Nederlandse titel: “Tekens zijn Overal” – ISBN: 9789000371792).
Ze laat haar lezers  door middel van voorbeelden zien dat wat we vaak instinctief voelen klopt. Ze vertelt verhalen van mensen die bizarre ervaringen hebben meegemaakt, zoals een moeder die sinds het overlijden van haar zoon overal herten tegenkomt; ze wordt er zelfs midden op de snelweg door gestopt. Of de vrouw die een dollarbiljet ontvangt met de naam van haar overleden man, als teken dat het goed met hem gaat. En het nummer van Elvis Presley dat Laurazelf altijd op de sterfdag van haar vader ergens onverwacht hoort.
In 2019 wordt ze geïnterviewd door CBS en vertelt over haar boek:

‘Je hoeft geen medium te zijn om de tekenen te kunnen zien’

Wat kunnen het voor tekenen zijn? …Een vlindertje dat op je hand gaat zitten, een roodborstje dat onnatuurlijk vlakbij je komt kijken als je in de tuin werkt, een regenboog als je hem totaal niet verwacht  of opeens de geur van een bekend parfum op het moment dat je denkt aan een overleden dierbare. Dat zijn volgens medium Laura Lynne Jackson onmiskenbare tekenen dat iemand vanuit het hiernamaals contact met je zoekt.
Volgens haar zal een overleden dierbare eerst via een standaardteken met iemand communiceren. Een teken komt in de vorm van een voorwerp, het verschijnen van een dier of natuurverschijnsel op een onverwacht moment zodat het niet aan je aandacht kan ontsnappen. Opeens een regenboog net als je aan diegene dacht. Je vindt een klavertje vier op het moment dat je iemand heel erg mist. Of er vliegt een zwaan heel laag over net nadat iemand overleden is. Een teken kan ook via elektriciteit doorkomen. Je ontvangt bijvoorbeeld een leeg berichtje via je mobiel, er knippert een lamp of er ontstaat ergens kortsluiting precies op de sterfdatum van een geliefde. Als iemand eenmaal dat contact met de Overkant heeft, kan er zich ook een eigen taal ontwikkelen met een dierbare. Natuurlijk kun je je ook daarbij afvragen of het toeval is. Psychoanalyticus Carl Jung sprak liever van synchroniciteit om een schijnbaar betekenisloos toeval te omschrijven. Jung geloofde niet in toeval. Hij was ervan overtuigd dat de gebeurtenissen in ons leven nooit toevallig zijn, maar een manifestatie van de werkelijkheid. En die werkelijkheid is volgens Jung dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, dat we onderdeel zijn van een grotere, universele macht. Hij noemde dit ‘unus mundus’ ( Latijn voor één wereld). Wat je misschien denkt dat toeval is, is in feite een magische gebeurtenis.” Die ‘verbondenheid’ vind je ook weer terug in het alomvattende en alles verbindende nulpuntenergieveld zoals Lynn Mctaggert  (‘Het Veld’, 2004 – ISBN: 9789020283396)dat als wetenschapsjournaliste heeft beschreven

‘Berichten uit het hiernamaals van Billy’  (2015, ISBN 9789076681238)

Hoe mijn ‘onmogelijke’ broer me liet weten dat er leven na de dood is Dit boek van de Amerikaanse schrijfster Annie Kagan geeft aan hoe populair het vraagstuk uit deze blog is. Het werd in 14 landen vertaald en haalde een zsede plek op de spiritualiteit bestsellerlijst vanAmazon en heeft daar duizenden lezersreacties!  Nadat Billy is overleden zoekt hij contact met zijn zus Annie. Die gelooft eerst niet wat haar overkomt, maar ze krijgt bewijzen dat het wel degelijk haar broer is, die het grootste deel van zijn leven op aarde verslaafd was. Het is zijn taak om samen met haar een boek te schrijven over het hiernamaals. De inhoud van zijn berichten is verbluffend, geestverruimend, troostrijk en vervuld van een diepe liefde. Dit boek gkan je een nieuw zicht op ons leven na de dood geven en uit de talloze reacties misschien zelfs je leven veranderen. Billy ‘zegt’: ‘ Ik kijk naar beneden op de aarde en ze is ver weg. Het lijkt alsof er een gat in de lucht zit, een gat tussen onze twee werelden. Ik kan erdoorheen kijken en jou zien. Ik weet hoe verdrietig je bent over mijn dood. Verdrietig doet geen recht aan hoe je je voelt. Compleet verloren lijkt er meer op. Maar de dood is niet zo erg als je denkt dat hij is, schat. Tot dusver is het erg prettig. Het kan niet beter, echt waar. Probeer de dood niet te serieus te nemen. Eigenlijk moet je het leven ook niet te serieus nemen. Je zou meer plezier moeten maken. Dat is een van de geheimen van het leven. Wil je een ander geheim weten? Afscheid nemen is ook niet zo erg als het lijkt, omdat we elkaar weer tegenkomen”.  Het contact met haar overleden broer gaf weer een grote verandering in haar leven en ze keerde uiteindelijk terug in de muziekwereld. Website: www.anniekagan.com

‘Beelden van gene zijde’ (2021 ISBN 9789492326690)

Dit boek is van schrijver en componist Ivar Römer. Hij citeert: “De overledenen zijn niet opgehouden er te zijn; slechts onze ogen zijn opgehouden ze te zien.” , een uitspraak van antroposoof en grondelegger van de Vrije School  Rudolf Steiner. In zijn boek stelt hij: ‘Afstemmen op de gestorvenen kunnen we allemaal. Vaak doen we dat ook al door aan hen te denken. Natuurlijk is ons verdriet ook reëel, maar vasthouden eraan kan voor de overledenen een hindernis op hun weg vormen. Wanneer we echter in warme herinnering aan onze geliefden terugdenken, schenkt hen dat vleugelslag en draagkracht in het bovenzinnelijke leven’. Deze uitgave bevat zestien taferelen, dichterlijke vertellingen die op een kunstzinnige manier en ‘in afstemming met een aantal overledenen’ tot stand zijn gekomen.

Tot slot van deze blog , merk ik nog op dat zowel geen van de ’gelovers’ als geen van de ‘niet-gelovers’ met betrekking tot al het voorgaande, ook maar enig sluitend wetenschappelijk bewijs kan leveren voor wat de waarheid nou werkelijk is. Dat er meer tussen hemel en aarde is ‘dan wij kunnen zien’, moet je dan ook eigenlijk herformuleren in: ‘dan wij kunnen begrijpen’. Om toch nog te eindigen met een kleine persoonlijke noot zou ik willen opmerken dat ik zoveel heb mogen ervaren en meemaken op dit (paranormale) gebied dat het voor mij persoonlijk grenst aan een sluitend bewijs maar dat ik me tevens realiseer dat het dat voor een ander niet is.