Doel van deze site

Onze missie

Onze missie met de site prachtig afscheid is ruimte te geven aan ideeën en partners die echt iets kunnen betekenen voor mensen die afscheid moeten nemen van  een dierbare. We willen graag een portal zijn voor verrassende manieren van ‘het leven vieren’ met een mooi afscheid. Uit eigen ervaring weten we hoe commercieel de uitvaartbranche (geworden) is en we willen terug naar de essentie van waar het eigenlijk om gaat: Een steun en toeverlaat zijn voor diegenen die opeens keuzes moeten maken terwijl ze emotioneel daar helemaal niet mee bezig willen, of zelfs kunnen zijn.
Dan is het enorm belangrijk om professionele, meevoelende mensen om je heen te hebben die je zorgen uit handen nemen, het afscheid prachtig maken maar niet met de gedachte om daar zelf financieel  zo gunstig mogelijk uit te komen.

Onze visie

Wij vinden dat het belangrijk is volledig onafhankelijk van alle aanbieders op onze website te kunnen opereren.
Wij laten alleen mensen en producten zien  waar we zelf volledig achter staan.  We bieden zelf ook geen uitvaarten of uitvaartdiensten aan en hebben ook geen intenties in die richting. Vanuit onze achtergrond en ruime ervaring bieden we de mogelijkheid voor diverse audiovisuele producties (https://prachtigafscheid.nl/onvergetelijk-afscheid/)

Wij vinden het belangrijk om u op ideeën of in contact te brengen met diensten, producten of mensen die een afscheid voor u waardevoller kunnen maken.

Omdat de momenten waarop iemand met een afscheid of een uitvaart bezig is, erg uiteenlopen, hebben we aandacht voor alle facetten en momenten (vooraf, gedurende en na het afscheid) en willen we ook graag ruimte geven in mogelijke troostrijke inzichten die wellicht een ander perspectief kunnen geven.

Ook vinden wij het belangrijk dat religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen waar dat van toepassing is, open en respectvol op deze site aan de orde komen.

Onze Vlogs, blogs en nieuwsberichten

We willen een zo breed mogelijk beeld geven over alle aspecten rond de uitvaart, het afscheid en wat daarna komt. Het is dus niet zo dat alles wat we aan bod laten komen precies past in ieders gedachtegoed of onze levensovertuigingen. Maar juist in het kader van 'genieten van verschillen' willen we ook de ruimte geven aan andere denkbeelden, overtuigingen en opvattingen. Als u vragen of opmerkingen heeft daarover, nodigen wij u van harte deze aan ons te stellen via het contactformulier. U krijgt altijd een reactie en we proberen die binnen 24 uur te geven. Als u zelf een suggestie heeft voor een onderwerp dan is die ook van harte welkom. Ook die kan u via dit contactformulier met ons delen.