Een uitvaartverzekering afsluiten… een goed idee?

 I - De kosten van een uitvaart en wat wij niet MOGEN adviseren

Dit stuk schrijven was geen sinecure...  De reden daarvoor ligt vooral in de regelgeving van onze overheid. Dankzij een zeer verhelderende ontmoeting en goed gesprek met twee directieleden van ‘de Twenthe’, een uitvaartverzekeraar uit het Oosten van ons land. U voelt ‘m al, heb ik nu een volledig nieuwe versie geschreven. Waarom zo moeilijk zou je zeggen? De reden daarvoor ligt in het feit dat er in het verladen nogal misbruik is gemaakt door financiële tussenpersonen van de vrijheden die toen golden. Daarom werd een consumentenadvies vaak sterk beïnvloed door de provisie die opgestreken kon worden. Dat is natuurlijk volslagen onwenselijk en heeft geleid tot stringente wetgeving voor de financiële sector.

Voor u verder leest is het belangrijk dat u weet dat wij GEEN enkele afspraak of financieel belang hebben in - of bij een keuze voor de Twenthe of een van de andere genoemde verzekeraars

Wij zijn (en blijven) volledig onafhankelijk.
Verderop in: deel II de verschllende mogelijkheden voor het financieren van een uitvaart en de onderlinge verschillen.
In deel III een praktijkvoorbeeld en vergelijking tussen 4 grote aanbieders. Tot slot een voorbeeld van een overlijdensrisicoverzekering en algemene onze conclusie.

Tja, dood gaan we allemaal een keer en wat er dan gebeuren moet, is kostbaar. Waar een generatie geleden nog begrafenispolissen voor 500 gulden vaak konden volstaan, moet u nu rekenen op vele duizenden euro’s. In zijn oneindige wijsheid heeft de overheid besloten dat ook een simpele uitvaartverzekering onder ‘vermogensadvies’ en dus iook de wet financieel toezicht (WFT) uit 2007 valt. En dan komt een door diezelfde overheid gefinancierde instelling in beeld die AFM heet, De ‘Autoriteit Financiële Markten’ is de toezichthouder op de naleving daarvan.

Zoals altijd slaat de wetgever weer eens door. Waar u voor een paar tientjes per maand een uitvaart kunt verzekeren, is er een woud aan regelgeving , terwijl een autoverzekering voor een veelvoud van dat bedrag, gewoon vrijelijk aangeprezen en afgesloten kan worden.

Daarom moet prachtigafscheid.nl vooral wegblijven van ieder advies. Want dan komt de AFM met het typisch Hollandse vingertje ons terecht wijzen. Dat wij in welk advies dan ook geen enkel financieel belang hebben maakt daarbij ook niets uit. Wij hebben namelijk geen zogeheten ‘WFT vermogen’ opleiding en accreditatie. We steken het daarom iets anders in. We adviseren niets maar laten aan de hand van mijn Oom Sjon en tante Sjaan en de op hun situatie afgestemde websiteberekening bij 4 aanbieders, zien hoe het werkt.

U kunt dan zelf uw conclusies trekken… Het is zoiets als op een Spaans strand voor het ligbedje van een Engelse toerist gaan staan die inmiddels zo verbrand is dat de brandweer uit voorzorg de belendende percelen nat moet houden… U mag dan niet vertellen dat ie zich zou moeten insmeren maar demonstratief voor z’n neus gaat u het eigen mooi gebruinde lijfje voorzien van een solide laagje zonnebrandolie

4 uitvaartverzekeraars

Eén advies mogen wij sowieso wel geven: Loop onze handige en zeer complete kostencalculatie eens door ! Dan weet u vooraf welke keuzes en kosten er (kunnen) komen kijken bij een uitvaart. Want wat u niet wilt, is dat uw nabestaanden door uw keuzes en de kosten daarvan, straks in de financiële problemen komen.

 II- Financieren van uitvaart en afscheid: meerdere mogelijkheden

1. U hebt nu al voldoende financiële reserves om het te betalen.

2. U wilt een verzekering afsluiten voor die kosten om er zeker van te zijn dat er altijd voldoende geld voor is

Een derde mogelijkheid is een combinatie van sparen en verzekeren zoals Dela die bijvoorbeeld aanbiedt.
Maar hun CoöperatiespaarPlan is niet geschikt als uitvaartverzekering omdat er bijvoorbeeld minimaal 10 jaar premie betaald moet zijn en er bij overlijden niets anders wordt uitgekeerd dan de ingelegde premie met 2% rente. Op dat thema zijn nog veel meer variaties maar die laten we voor dit artikel even buiten beschouwing.

overlijdens ris versus uitv verzekering

Als u keuze 1 hebt gemaakt  KUNT u alsnog kiezen voor een verzekering maar hoeft dat niet. Belangrijk is wel dat u uw eigen wensen en ideeën daarover op tijd deelt met de mensen die u ooit gaat achterlaten. In het 2de geval KUNT u kiezen uit de verschillende mogelijkheden die wij hier presenteren om er 100% zeker van te zijn dat uw nabestaanden geen financiële schade zullen lijden van uw uitvaart en afscheid. Grofweg zijn er dan twee opties:

Een uitvaartverzekering of Een overlijdensrisicoverzekering    Ontdek de verschillen…

Het voert te ver om alle details, variaties, combinatie en pakketten hier te behandelen, dus gaan we vanwege de leesbaarheid  voor de grote lijn.

Een uitvaartverzekering keert de kosten uit rond- of gerelateerd aan de uitvaart en het afscheid tot maximaal het verzekerde bedrag. Dat gebeurt op basis van een facturatie door een door u gekozen uitvaartverzorger. Deze uitvaartonderneming weet wat uw wensen zijn en zal die volgen. Het is voor de nabestaanden (wettelijk) dus ook niet mogelijk iets anders met deze uitkering te doen. Kiest u voor een grote en bekende uitvaartverzekeringsorganisatie, die zelf  ook uitvaarten verzorgt, dan bent u vaak gebonden aan door hen gecontracteerde partners of werknemers. Wilt u dan bijvoorbeeld gebruik maken van een andere - niet door die organisatie gecontracteerde - aanbieder (bijvoorbeeld een aula naar uw keuze), dan kan het maar zo zijn dat slechts een deel wordt uitgekeerd. Daar zit namelijk een groot deel van hun verdienmodel. Betreft het een verzekering bij een onafhankelijke verzekeraar die zelf GEEN uitvaart en afscheid verzorgt, is dat natuurlijk niet aan de hand. Het voordeel daarvan is dat u iedere keuze kunt maken (als het maar uitvaartkosten betreft) en dat die ook altijd tot het verzekerde bedrag vergoed wordt.

Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als iemand komt te overlijden VOOR de einddatum van de verzekering. Soms is de looptijd tot 72 en soms tot 75 jaar. Als iemand overlijdt op zijn 76e is er dus helemaal geen uitkering en komen de kosten voor rekening van de nabestaanden. In veel gevallen laat de overledene een erfenis achter en worden de kosten daaruit betaald. Maar die erfenis kan ook nog negatief (schulden) zijn. Komt iemand tijdens de looptijd te overlijden dan kunnen de nabestaanden vrijelijk beschikken over het uitgekeerde bedrag en er voor kiezen het anders te besteden en de uitvaart en het afscheid zo miniem mogelijk te houden. De maandpremie is ruim lager maar u bouwt geen kapitaal op voor een overlijden NA de looptijd.

Als u zeker wilt zijn van een voor een uitvaart opgebouwd bedrag…

kies dan voor een uitvaartverzekering:

- omdat deze altijd de aan de uitvaart gerelateerde kosten tot aan het gekozen verzekerde bedrag uitkeert.

- en dat dit bedrag ook altijd aan uw uitvaart en afscheid zal worden besteed.

- en  dat u, of uw nabestaanden, zelf kunnen kiezen hoe (wat met wie en waar) uw afscheid ingevuld wordt.

Kies dan voor een ONAFHANKELIJKE uitvaartverzekeraar.
Of : Kies voor een 100% ‘natura-sommenverzekering’ bij een grote uitvaartorganisatie waarbij uw nabestaanden ZELF bepalen hoe- en met wie het verzekerde bedrag voor uw afscheid besteed gaat worden.

Alleen dan heeft u de mogelijkheid te kiezen voor een andersoortige uitvaart, locatie of uitvaartondermening en blijft u 100% zeker van de volledige uitkering. U kunt later bijvoorbeeld simpelweg van uitvaartverzorger veranderen. Dat kost u niets en geeft u alle keuzevrijheid. Ook als u later toch een grote speler de uitvaart wilt laten verzorgen. Dan wordt deze gewoon de door u gekozen uitvaartverzorger.

III- Voorbeeld:  rekensommetje  oom Sjon’s uitvaartverzekering

Wij hebben vier uitvaartverzekeraars me elkaar vergeleken. Dat doen we met behulp van Oom Sjon.
Oom Sjon is mijn toffe oom die geboren is op 30 juli 1979. Oom Sjon is gezond, rookt niet en is gek op tante Sjaan. Hij wil ooit mooi afscheid nemen en heeft berekend dat dit 11000 euro gaat kosten. Om te voorkomen dat tante Sjaan hun huisje moet verkopen wil ie zich daarvoor graag verzekeren. Op het internet vindt hij allerlei mogelijkheden en hij kiest er 4 om te vergelijken. Het liefst wil ie stoppen met premie te betalen op z’n 65e maar als hem dat te duur wordt, dan maar tot z’n overlijden.
Oom Sjon weet ‘t nog niet maar hij overlijdt straks op 80½ jarige leeftijd ,op 30 januari 2060. Maar ja…. Dat ‘weet’ ik nu en hij dus niet. Toch moet hij een keuze maken voor een bepaalde verzekering, maandpremie en looptijd.

In de PDF rekensommetjes uitvaartverzekering (klik hier) staat alles exact gespecificeerd.  Maar in het kort komt het neer op de  volgende verkorte tabel . De daarin  genoemde bedragen zijn de TOTAAL BETAALDE PREMIES BIJ ELKAAR OPGETELD waarbij wij er dus van  uitgaan dat oom Sjon inderdaad niet voortijdig gaat hemelen.

tabel kosten uitvaartverzekeringen
tante Sjaan

Oom Sjon wil dat tante Sjaan straks vrij kan kiezen aan wie en wat ze de 11000 euro aan uitvaartkosten kan gaan besteden.

Hij heeft de bovenstaande berekening gezien en daaruit z’n conclusies zelf getrokken. Omdat wij natuurlijk niets willen doen wat niet mag, verbinden wij geen advies aan bovenstaande tabel.

Duidelijk is wel dat Monuta doet aan gedwongen winkelnering.
Op hun website en met hun rekentool is er GEEN mogelijkheid om vrij over de 11000 euro te beschikken.

Ardanta biedt op haar website primair de keuze om tot het 80e levensjaar premie te betalen maar je kunt kiezen voor betaling tot je 65ste. Je bent dan wel ruim duurder uit.

Dela biedt één verzekering aan die je vrij laat in je keuze en daarnaast ‘goedkopere’ alternatieven als zij wel bij de uitvaart ingeschakeld worden. Maar dan is de keuze dus niet vrij en zit je altijd vast aan Dela medewerkers en/of locaties. Zij zijn nummer 2 in dit voorbeeld de voordeligste qua premiebetraling tot het 65ste levensjaar

De Twenthe heeft geen eigen uitvaartorganisatie en keert dus uit aan alle door u gekozen uitvaartorganisaties , verenigingen of begeleiders. Zij zijn in dit voorbeeld de voordeligste qua premiebetraling tot het 65ste levensjaar.

Voor de volledigheid:  twee qua looptijd mogelijke overlijdensrisicoverzekeringen

twee mogelijke overlijdensrisicoverzekeringen

Als we even bij oom Sjon blijven, zien we dat zijn maandpremie wel vele malen lager is, maar dat tante Sjaan, uitgaande van onze voorbeeld-sterfdatum van Oom Sjon dan op 30 januari 2060 geen cent uitgekeerd krijgt.

Tot slot merken we nog op dat er door alle verzekeraars een bedrag voor de kosten van het afsluiten van de verzekering in rekening wordt gebracht (zie de eerder genoemde pdf). De hoogte verschilt per aanbieder. Ook belangrijk om te vermelden is de MOGELIJKHEID om de uitvaartverzekering jaarlijks te laten indexeren.
De uitkering maar ook de premie, worden dan aangepast aan de gestegen kosten. Het is belangrijk om te weten dat als u kiest voor deze kostenindexering u WEL premie blijft betalen na een door u gekozen periode van 20 jaar, of na uw 65e, voor het verhoogde deel van het bedrag. U krijgt dan bijvoorbeeld straks  12000 euro in plaats van de verzekerde  11000 maar u betaalt dan ook na de gekozen periode nog wel een beetje premie voor die extra 1000 euro.

Onze algemene conclusie:

Een uitvaart is altijd een kostbare zaak .

Als u nu al meer dan voldoende middelen heeft en ook zeker weet dat uw uitvaart en afscheid door uw nabestaanden goed zal worden geregeld, dan kunt u kiezen om geen verzekering af te sluiten. Als u die middelen nu niet heeft maar na uw 65e of 75e WEL denkt te hebben, kunt u ook gaan voor de overlijdensrisicoverzekering.

Het voordeel van de overlijdensrisicoverzekering is dus dat de premie veel lager is. Het nadeel is dat de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering volledig vervalt na de einddatum. Dan heb je in feite dus  niets meer voor je uitvaart geregeld en moet je opnieuw sparen of verzekeren (als dat qua leeftijd dan nog kan).

Het kan een voordeel maar ook een nadeel zijn, dat de nabestaanden vrij kunnen beschikken over het uitgekeerde bedrag zonder dit aan de uitvaart en het afscheid te hoeven besteden.

uitvaartfactuur

Wilt u meer zekerheid of verwacht u onenigheid over geld e.d. binnen de familie na uw overlijden, kies dan voor de ‘natura-sommenverzekering’ (of voor een uitvaartverzorgingspakket bij een natura-uitvaartverzekeraar als u precies weet dat dit bij u past). Als alternatief kunt u ook nog (een deel van) uw spaargeld gebruiken als storting van een (eenmalige) koopsom bij een uitvaartverzekeraar.

Dus als u zeker wilt weten dat uw uitvaart straks geen (of in ieder geval minder) financiële problemen oplevert voor uw nabestaanden, kiest u dan voor een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag dat past bij uw persoonlijke wensen. Om een idee krijgen wat de kosten zijn en waar u moet denken, hebben wij alle kosten en de mogelijke keuzes op een transparante en onafhankelijke manier voor u op een rijtje gezet.
Als u die berekening  voor een begrafenis wilt maken KLIKT U HIER .
Als u de berekening voor een crematie wilt maken KLIKT U HIER .