Herinneringsboek

Een uitvaart in woord, beeld of geluid

Een door een echte professionele schrijver geschreven uniek document met het levensverhaal/familieverhaal van degene die u wilt herdenken. Het wordt volledig uitgevoerd door- en onder verantwoordelijkheid van aan ons verbonden en door ons goed bevonden schrijvers en schrijfsters. 

Iedere aan ons verbonden schrijver kiest zelf de tariefgroep waarin hij of zij geplaatst wil worden.
U als cliënt kiest zelf een schrijver/schrijfster op basis van zijn of haar profiel, de gekozen tariefgroep, de proeve van bekwaamheid (boekfragment dat te lezen is in het profiel) of een combinatie daarvan.
Wat u ook kiest, uw keuze is altijd inclusief het digitale boek en 4 gedrukte exemplaren met een harde kaft. (meer exemplaren tegen meerprijs).Naar uw keus kan het digitale boek ook (kosteloos) in de betreffende Memorial geplaatst worden op onze zustersite www.inonzegedachten.nl

 

blogfoto herinneringsboek
boek lezen 2
boek lezen 1

Het schrijven van een boek is een complex en tijdrovend proces. Het schema geeft u een indicatie van de kosten en de omvang van een opdracht. In een vrijblijvend voorgesprek geeft u exact de wensen aan die u heeft en aan welke schrijver/schrijfster en boekgrootte u denkt. Op basis daarvan kijken we gezamenlijk of een en ander passend is en kunt u een schrijver opdracht wel of niet geven.

Nadat u de opdracht heeft gegeven stellen wij in overleg met u en de schrijver/schrijfster een tijdschema vast waarin het boek opgeleverd zal worden. Ook worden er een aantal interviewsessies gepland. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het boek en de exacte opdracht. Natuurlijk krijgt u gedurende het schrijfproces de gelegenheid om correcties aan te brengen of uw ideeën met de schrijver/schrijfster te delen.

Schema boekprijzen

Meer weten?

Heeft u interesse in deze dienst? Graag vertellen we er meer over.