Kosten?… en daarom een ‘stichting’ Gedachtenveld

Uitvaartverzorging

Basiskosten natuurbegraven

De kosten bestaan uit drie onderdelen:

  1. Een unieke eigen plek met plek met eeuwigdurend grafrecht tegen een zo laag mogelijk stichtingstarief +
  2. De netto begraafkosten die wij afspreken met een derde professionele partij (grafdelving) +
  3. Uitvoeringskosten van ANBI stichting Gedachtenveld, deze zijn inclusief:
    Instandhouding functioneren stichting; het verzorgen van alle wettelijke formaliteiten; en locatievermelding op inonzegedachten.nl (alle opties aldaar zijn kosteloos).

+ geheel naar uw eigen keuze en voorkeuren een uitvaartverzorger* die alles binnen de regels van het natuurbegraven kan toevoegen waar u zelf voor kiest.

stichting Gedachtenveld, meisje
boomschijf op natuurgraf

* Iedere professionele uitvaartverzorger of aanbieder van een dienst/product ten behoeve van een uitvaart kan zich kosteloos bij ons aanmelden. Daarmee wordt de kwaliteit van hun dienstverlening of product  door middel van de onafhankelijke Droofer uitvaartbeoordeling  getoond aan andere bezoekers. Wij vragen en krijgen GEEN COMMISSIE van de uitvaartverzorger of dienstverlener van uw keuze.

De kosten voor een begraafplek op ieder 'Gedachtenveld' worden inzichtelijk gepubliceerd

Iedere gemeente/locatie-eigenaar )overlegt met ons vooraf voor welke bedrag zij een grafplek op dat gedachtenveld ter beschikking willen stellen.  Zij maken zelf een calculatie van wat zij hiervoor redelijk vinden om daarmee hun onkosten, het onderhoud etc. te kunnen dekken.  Door gestegen kosten van onderhoud kan dit bedrag jaarlijks worden aangepast.
Tevens bepaalt de gemeente/locatie-eigenaar zelf welk gedeelte van een terrein hiervoor in aanmerking komt en welke bepalingen verder van toepassing zijn. de gemeente/locatie-eigenaar overlegt hierover met onze stichting en de afspraken worden bij wederzijdse overeenstemming contactueel vastgelegd.

Ieder ‘Gedachtenveld’ biedt zekerheid want de stichting doet nooit zaken met gemeentes/locatie-eigenaren die…

  • … een commercieel zo hoog mogelijke prijs vragen om er zoveel mogelijk aan te verdienen;
  • … zich niet kunnen vinden in onze richtlijnen waaraan ze zich contractueel committeren;
  • … het terrein niet tussen zonsopgang en zonsondergang open stellen voor bezoekers;
  • … niet bereid zijn om het grafrecht voor eeuwig vast te leggen;
  • … geen standaard natuuronderhoud van bosgebied en paden plegen.

* Op dit moment zijn wedruk bezig om het eerste 'Gedachtenveld' te realiseren. Zodra dit een feit is kunt u zich aanmelden voor een vrijblijvend aanbod en kunnen we u deze kostenvriendelijke wijze van natuurbegraven ook direct aanbieden. Op deze site houden we u op de hoogte. U mag ook het contactformulier invullen en vermeld u dan even expliciet dat u daarover graag per mail een bericht ontvangt (u ontvangt geen spam).