Rituelen

In onze alweer 14de vlog ontmoeten wij ritueel begeleidster Tanja Verhagen. Met haar praten wij over wat rituelen nou eigenlijk zijn en wat ze betekenen in het hele proces van iemand verliezen en de rouwverwerking daarna.

Tanja is gespecialiseerd in het op maat creëren en begeleiden van een ritueel dat voor het gevoel van de achterblijvers volledig recht doet aan de overledene.
Volgens de letterlijke definitie is een ritueel “een door gebruiken bepaalde formele handelwijze waarbij die handelwijze een serie handelingen omvat, waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht betreffende de volgorde of uitvoering”.
Eigenlijk zijn vooral de symbolen die Tanja gebruikt ‘ ritueel’ omdat zij op maat  van de achterblijvers en de overledene de volgorde, handelingen en uitvoering bepaalt. Daarbij is haar  contact met de familieleden van essentieel belang.

Aan ons vertelt ze hoe ze rituelen inzet , waar deze van belang kunnen zijn en hoe zij omgaat met het verdriet waarin zij haar werk doet.