Stichting ‘Gedachtenveld’… Natuurbegraven tegen kostprijs

Aanbieders en locaties

logo stichting gedachtenveld

De stichting 'Gedachtenveld' (i.o.)  stelt zich tot doel om een milieubewuste en ecologisch vriendelijke natuurbegrafenis financieel haalbaar te maken voor iedereen.

Natuurgraf in het bos met houten gedenkschijf
Natuurgraf in het bos met houten gedenkschijf

De stichting verzorgt zelf geen uitvaarten maar werkt samen met alle professionele uitvaartverzorgers of leveranciers van aan uitvaart en afscheid gerelateerde producten en diensten, die bereid zijn hun dienstverlening te laten beoordelen door hun cliënten via het onafhankelijk  beoordelingsplatform 'Droofer'
De stichting wordt zo lean & mean mogelijk opgezet, heeft zelf geen dus natuurbegraafplaatsen in zijn bezit noch enig (financieel) belang daarin, kent geen winstoogmerk en is louter facilitair. Na de notariële oprichting zal de stichting de ANBI status aanvragen.

Iedere professionele aanbieder kan zich bij ons kosteloos laten registreren en krijgt dan een eigen basispagina met naam, activiteit, verstigingsplaats en werkgebied. Op dat moment kunnen mensen hun review/beoordeling achterlaten. Naar eigen keuze kan ook een uitgebreid profiel geplaatst worden.

U overige wensen kunt u bespreken met uw uitvaartverzorger. In de offerte die u krijgt kan ons tarief exact worden opgenomen omdat wij de uitvaartverzorger GEEN commissie of andere kosten berekenen. Houdt u daarbij wel rekening met alle beperkingen en regels die er gelden voor het natuurbegraven.

We streven er naar om deze consumentvriendelijkemanier van natuurbegraven op meerdere plaatsen in Nederl;and te gaan aanbieden. Deze plaatsen krijgen allemaal een eigen naam met altijd het voorvoegsel 'Gedachtenveld'.

Vrouw met kaarsje 1600-900

Uniek bij onze natuurbegrafenis

Er wordt een speciale sectie ingericht op de website www.inonzegedachten.nl
Er wordt voorafgaand aan iedere natuurbegrafenis een speciale foto gemaakt van de  plek waar de overledene komt te liggen. De gebruikte GPS-chip in de camera heeft een nauwkeurigheid van 30 centimeter die simpel is af te lezen met een smartphone. Zo kan ook in de toekomst de exacte locatie van het graf bepaald worden. De nabestaanden hebben de keuze deze locatie anoniem te houden
Op de website wordt dan alleen een niet traceerbaar referentienummer getoond en weten alleen zij wie op die betreffende plek ligt,

exacte gps locatie op smartphone 1600-900

De tweede keuze is een simpele persoonsregistratie van het graf op die plek.

Er kan als derde echter kan ook een volledige zogeheten ‘Memorial’ aan de plek gekoppeld worden zodat iedereen doe op dat moment bij het graf staat, films en teksten kan lezen van- en over de overledene.

Ook deze ‘Memorials’ blijven eeuwig beschikbaar en een ‘Memorial’ maken en plaatsen is ook kosteloos
Overigens kan desgewenst voor iedere ‘Memorial’ op maat gekozen worden wie deze mag bekijken.

IOG compilatie

* Op dit moment zijn we nog druk bezig de stichting te formaliseren en het eerste 'Gedachtenveld' te realiseren. Zodra dit een feit is kunt u zich aanmelden voor een vrijblijvend aanbod en kunnen we u deze kostenvriendelijke wijze van natuurbegraven ook direct aanbieden. Op deze site houden we u op de hoogte. U mag ook het contactformulier invullen en vermeld u dan even expliciet dat u daarover graag per mail een bericht ontvangt (u ontvangt geen spam).