Afscheidsspeech

Een uitvaart in woord, beeld of geluid

De keuze van een ‘lofrede’ of speech tijdens een afscheid en van de persoon die hem uitspreekt, wordt meestal gemaakt door de naaste familie. Soms begint de uitvaartleider met een voorbereide speech en heel worden dan familieleden en vrienden gevraag ‘ook iets te zeggen’

Maar wat ga je dan vertellen?
Iemand zou het kunnen hebben over de vroege gezinsjaren van de overledene, een zakelijke kennis spreekt waarschijnlijk over de carrière van de overledene en zijn of haar rol binnen de organisatie.   Een beste vriend zal het karakter ter sprake brengen en wellicht wat leuke gezamenlijke anekdotes vertellen. Een zoon, dochter of kleinkind kan juist ingaan op de liefde en levenslessen die ze van de overledene hebben gekregen.

Na een kort persoonlijk inleidende gesprek, geef je jou exacte wensen aan en zal onze speechschrijver je middels een kort telefonisch interview bevragen over de inhoud en de gewenste lengte van de speech.