Kostenberekening crematie

Een compleet inzicht in de kosten van uw keuzes

Bereken de kosten voor een crematie met alle door u gekozen mogelijke variaties en mogelijkheden

Kosten berekenen crematie
  • Basiskosten
  • Vooraf
  • De uitvaart
  • Plechtigheid
  • Bloemen
  • Vervoer
  • Catering
  • Na de uitvaart
  • Extra's

Algemene kosten crematie

Dit zijn kosten die voor iedere crematie gemaakt worden.
Product

Basiskosten crematie: 1.725,00 €

• Kosten voor de uitvaartverzorger, contact met u, het uitwerken en het regelen van de uitvaart
• Kosten voor de akte van overlijden en aangifte van het overlijden
• Administratiekosten
• Kosten voor het vervoer van de overledene naar het uitvaartcentrum

We zijn hierbij uitgegaan van een gemiddelde kostenindicatie op basis van de tarieven van de 5 grootste aanbieders in ons land.