Eindelijk een kamermeerderheid voor strafbaarstelling van necrofilie

31 januari 2023

Eindelijk is er in de Tweede Kamer een meerderheid gevonden om necrofilie (seksuele handelingen met een lichaam van een overleden persoon) strafbaar stellen. Of dit zou gebeuren was lange tijd onzeker omdat minister Hoewel Yesilgöz van Justitie en Veiligheid  niet zich volledig tevreden toonde met de door de PVV ingediende  motie. Inmiddels wordt deze ook door haar gesteund.

In 2009 verscheen er over dit controversiële onderwerp een een artikel met de titel ‘Tien soorten necrofilie:  www.dood.nl/showit.php3?cid=1067  Ook komt necrofilie onder dieren vaker voor.

De twijfel van de minister Yesilgöz kwam voort uit het feit dat zij eigenlijk het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) rond necrofilie wilde afwachten. Dat onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt in maart verwacht.  Nederland is gek genoeg een van de weinige Europese landen waar necrofilie nu niet strafbaar is. DE PVV motie werd al gesteund door de coalitiepartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PvdA, SP en SGP. Daardoor was er al een ruime meerderheid.

Necrofilie is “een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de overledene”, betoogde PVV-Kamerlid Lilian Helder tijdens het Kamerdebat over seksueel geweld en kindermisbruik. Ze pleitte toen nog dat necrofilie als een misdrijf moest worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en in het nieuwe wetsvoorstel seksuele misdrijven. Yesilgöz was het niet mee eens. Gedurende het debat werd snel duidelijk T dat iedere toevoeging of aanpassing aan het nieuwe wetsvoorstel tot een verdere vertraging zou leiden. Ze voelde wel voor het strafbaar stellen van necrofilie. Voor de manier waarop wil de VVD minister eerst het WODC-onderzoek van maart afwachten.